Fra mandag d. 20. april må vi påbegynde at øge aktiviteten i praksissektoren frem mod mere vanlig niveau.

Der er stadig telefonisk visitation af alle som ønsker behandling, men flere af Jer vil således kunne få en tid.

Hvis du er ældre, har en kronisk sygdom, er gravid eller på anden måde tilhører en risikogruppe skal du fortsat overveje at udskyde din behandling.

Følgende er forsat gældende:

Kom så præcist som muligt til aftalt tid, så du undgår at opholde dig i venteværelset

Tag ikke pårørende med (børn undtaget)

Benyt kun toilettet ved absolut behov

Meld afbud hvis du føler dig den mindste smule sløj, og kom først igen når du har været helt rask i 48 timer.

Vi glæder os til at behandle dig !