page-header

Den fysioterapeutiske behandling

HVAD DU KAN FORVENTE

Seriøs og professionel tilgang.

 

I Svendborg Kiropraktik & Fysioterapi er det vores højeste prioritet at finde ud af hvad du fejler, behandle dig samt give dig værktøjer til at arbejde med dine gener. Det er vigtigt at finde årsagssammenhænge således at du undgår at få ondt igen, samt styrke/smidiggøre din krop så du er rustet til at klare dagligdagens udfordringer. Dette er altafgørende for et succesfuldt behandlingsforløb.

For at det kan lade sig gøre skal der afsættes god tid. I svendborg kiropraktik og fysioterapi varer en fysioterapeutisk 1. gangs konsultation 45 min. De efterfølgende behandlinger varer min 30 min.

MIn indgangsvinkel til behandling af skader i bevægeapparatet er forankret i den manuelle terapi. Jeg benytter mig af mange teknikker fra mange behandlings koncepter. Med 24 års erfaring og over 40 kurser er der lidt at trække på.

Vores tilgang når der behandles kan beskrives bedst således ; Vi behandler med vores hænder, vejleder med øvelser, og motiverer til at tage ansvar for kroppen.Vores krop skal holde i mange år, og det kræver en indsats for at den er velfungerende.

Tværfagligheden kommer i spil hvis det skønnes nødvendigt og vil hjælpe dig hurtigere videre mod bedring. Evt med at skifte behandler eller få hjælp til udredning.

Til den første konsultation er det vigtigt at medbringe

  • Sygesikringsbevis
  • Lagen
  • Dokumenter fra eventuelle scanninger samt/og røntgenoptagelser
Vi kan hjælpe alle
Med at blive klogere og komme videre i sundheds sytemet

Det er selvfølgelig ikke alle der bliver smertefrie eller opnår samme funktions niveau som man har haft på et tidligere tidspunkt.

Men det er en stor hjælp når man har ondt at få en forklaring på sine smerter. Uvished omkring hvad det er der giver en ens smerter giver utryghed. Derfor er det en stor hjælp med af blive oplyst omkring hvad det er man fejler.

Vi har kompetent tværfaglige samarbejde med praktiserende læger, speciallæger og andre faggrupper, og vil altid kunne hjælpe dig videre i sundhedsvæsenet ved manglende effekt.

Vores grundige undersøgelse vil være en stor hjælp i dit videre forløb.

.

Behandlingen består af
Samtale og undersøgelse
Hvad betyder dine symptomer. Hvad fejler du ikke. Hvad kan du fejle, og hvilke konsekvenser har det for dig. Hvad kan du selv gøre.
Individuel behandling
Smertelindring, genvinding af bevægelighed, genvinding af funktion
Træning og vejledning
Øvelser, vejledning omkring hensigtsmæssig træning, støtte og rådgivning omkring usikkerheder
Efter endt behandlings forløb med effekt

Vi skriver som udgangspunkt altid en status til din egen læge efter endt behandlings forløb. Så ved vedkommende hvad du har fået af behandling og hvad din status er. Dette sker dog kun med din accept.

Hvor lang tid et behandlingsforløb varer er svært at svare på. Desto længere tid man går med sit problem inden man gør noget ved det, har betydning på længden af et forløb.

De fleste behandlingsforløb er på 3- 5 behandlinger.

Hvis der ingen effekt er efter 3 behandlinger vil du typisk blive afsluttet og eventuelt sendt videre i sundheds systemet. Hvis det vurderes at du har mere gavn af kiropraktik vil vil forslå at skifte behandler, også typisk inden for de 3 behandlinger.