Al unødvendig behandling samt træning udskydes for at imødekomme sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der gives kiropraktisk og fysioterapeutisk behandling til akutte smertetilstande samt til patienter med igangværende behandlingsforløb, hvor udsættelse vil medføre et forværret behandlingsresultat herunder funktionsevnetab. Desuden gives behandling til sundhedspersonaler samt andre i kritiske stillinger fx. politiet, således at disse kan undgå sygemelding.

Vi tilbyder alle en telefon- eller videokonsultation, hvor vi kan yde råd og vejledning til smertelindring og træning. Prisen er kr. 250,- og der ydes tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

Har du behov for behandling så ring alle hverdage mellem 8.00 – 12.00, hvor vi sidder klar ved telefonen.

Vi håber snart at kunne byde jer alle velkommen tilbage i klinikken.