page-header

KISS eller KIDD

KISS: Kranie-nakkeleds Induceret SymmetriforStyrrelse

KIDD: Kranie-nakkeleds Induceret Dyspraksi og Dysnogsi
(dyspraksi er nedsat evne til at udføre tillærte bevægelser f.eks. klodsethed og dysnogsi er nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk)

Kiss-kidd syndrom er symptomer på en fejlstilling i de øvre nakkeled. Nakkeleddene er centrale for barnets motorik, for de selvregulerende og sansemæssige funktioner i kroppen. Fejlstillingen kan forstyrre barnets normale bevægelsesudvikling, så barnet bliver skævt (asymmetrisk) og får sværere ved at udfolde sig frit. Symptomerne kan vise sig på forskellige måder.

KISS

Fejlfunktionerne kan medføre en forstyrrelse i den motoriske udvikling. Barnet når til de motoriske milepæle på et senere tidspunkt og mindre optimalt. Nogle hopper milepælene over og rumper sig af sted i stedet for at kravle. Nogle begynder at gå meget tidligt for at kompensere for ubehag som kan opstå, når de kravler med en fejlfunktion i nakken.

Kiss-syndrom kan påvirke det autonome nervesystem og give såkaldte vegetative symptomer, f.eks. skriger barnet meget, er utrøsteligt, gylper meget, savler meget. Der kan opstå spiseproblemer/problemer med amning. Barnet sover usammenhængende og vågner brat.

Andre børn er såkaldte ”nemme” børn, som er påfaldende rolige, sover meget og kan have en lidt træg motorisk udvikling.

Optræder flere symptomer samtidig bør man være opmærksom på en kiss problematik.

Symptomer ved KISS

 • 3-måneders kolik
 • Forstyrret søvn (svært ved at falde i søvn, sover dårligt, skriger i søvne, vågner brat)
 • Spiser ikke nok/har svært ved at suge (amme)
 • Træg mave (forstoppelse)
 • Er urolig og ofte utilfreds
 • Vanskeligheder med at holde hovedet i midten (efter 3-måneders alderen)
 • Vil ikke ligge på maven
 • Skæv stilling af hovedet (tvangsstilling/yndlingsstilling)
 • Asymmetrisk og affladet baghoved, hvor håret er slidt asymmetrisk af
 • Gnider baghovedet mod underlaget
 • Asymmetrisk hovedfacon, ansigtsasymmetri
 • Ligger med hovedet meget bagover
 • Ensidig sovestilling, ligger som et C (banan)
 • Bevæger arm og ben mindre på én side
 • Umodne hofter, ofte på én side
 • Fodfejlstilling
 • Skriger utrøsteligt
 • Barnet har en ømhed i nakken og reagerer negativt, når man tager det i nakken

Et barn, der behandles for et kiss-syndrom, hjælpes til en normal, forventet udvikling.

KIDD

KIDD I førskolealderen

Kidd syndrom opstår som regel hos børn der ikke er blevet behandlet for et eventuelt Kiss syndrom.

Når et barn fylder 1 år er de fleste kommet op i en oprejst position. At lære at stå og gå på egen hånd klarer de fleste børn selv om de er hoppet over et udviklingstrin som maveleje, kryben og kravlen. En blokering i de øvre nakkeled forhindrer ikke at barnet kommer op i stående stilling eller begynder at gå.

​Men årsagen til kidd-syndromet ”vokser de ikke fra”, i stedet kompenseres der for symptomerne, hvilket kan komme til udtryk i en noget forsinket/forstyrret motorisk udvikling. Symptomer kan være:​

 • skæv hovedstilling
 • dårlig koordination – problemer med grov- og finmotorikken
 • problemer med forstoppelse
 • sprogvanskeligheder
 • hyperaktivitet og rastløshed
 • savlen
 • søvnforstyrrelser
 • usikker balance – falder ofte og slår sig

Sidstnævnte ses ofte når der stilles højere krav til barnet. For eksempel kan det være vanskeligt for et 4-årigt barn med kidd at gå på trapper, barnet snubler ofte, det er svært at cykle på 3-hjulet cykel og kan lide af højdeskræk.
Barnet kompenserer ofte ved at undgå at gøre de ting som det synes er vanskelige – ting som det måtte forventes at kunne gøre i forhold til alderen.​

Kidd-børn kan være meget aktive og disse børn kan blive opfattet som ”voldsomme”.

Andre børn med kidd kan være meget rolige i småbørnsalderen, men får så problemer når de når skolealderen.
Børn, som har savlet og gylpet meget som små, udvikler hyppigere sprogproblemer. Selve sprogudviklingen kan være forstyrret, barnet har kun et lille ordforråd, ofte forbundet med dårlig udtale.

Nogle børn får problemer med mave/tarmfunktionen. Problemer som forstoppelse kan være et symptom på en dysfunktion i de øvre nakkeled.

De øvre nakkeled er ikke bare ansvarlige for en god holdning, men spiller også en vigtig rolle i forhold til opfattelse, bearbejdning og videreformidling af sanseindtryk.

KIDD I skolealderen

Når barnet begynder i skolen møder de mange udfordringer. Der stilles krav i forhold til fin- og grovmotorikken blandt andet skal barnet lære at bruge blyant, kaste bold mv. Endvidere stilles der omfattende krav til sanserne på forskellige områder for eksempel orientering i rum, i tid og i tallenes verden.

Sker der en forstyrrelse i den sansemotoriske udvikling kan der opstå forskellige symptomer og problemer som f.eks.:​

 • Skæv hovedstilling
 • Øget lændesvaj
 • Indadroteret ben
 • Koncentrationsbesvær
 • Skrive- og læsevanskeligheder
 • Diffus hovedpine, tung i hovedet
 • Forsinket motorisk udvikling
 • Svært ved at lære at cykle
 • Højdeskræk
 • Dårlig balance og koordination
 • Ustabilt humør (frustreret/utålmodig/aggressiv)
 • ADHD-lignende problemer
 • Mave/tarmforstyrrelser (forstoppelse)

Der findes i dag mange forskellige diagnostiske og terapeutiske forklaringer på ovenfornævnte symptomer og problemer. I de sidste år har det vist sig at også en funktionsforstyrrelse i de øvre nakkeled kan spille en vigtig rolle i den sansemotoriske udvikling.

De øvre nakkeled er ikke bare ansvarlige for en god holdning, men spiller også en vigtig rolle i forhold til opfattelse, bearbejdning og videreformidling af sanseindtryk.

Det barn, der behandles for et kidd-syndrom hjælpes til en normal, forventet udvikling.