Al unødvendig behandling samt træning udskydes for at imødekomme sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der gives kiropraktisk og fysioterapeutisk behandling til akutte smertetilstande samt til patienter med igangværende behandlingsforløb, hvor udsættelse vil medføre et forværret behandlingsresultat herunder funktionsevnetab. Desuden gives behandling til sundhedspersonaler samt andre i kritiske stillinger fx. politiet, således at disse kan undgå sygemelding.

Har du behov for behandling så ring alle hverdage mellem 8.00 – 12.00, hvor vi sidder klar ved telefonen.

Vi håber snart at kunne byde jer alle velkommen tilbage i klinikken.